Karellen
news

Þróun gæða leikskólastarfs

17. 11. 2022

Í leikskólanum er unnið að ýmsum þáttum sem miða að því að gera starfið enn betra, skilvirkara og þróa áfram starfshætti með það að markmiði að auka gæði leiks, náms og starfsumhverfis almennt.

Leikskólinn fær beinan stuðning frá skólaþjónustu Ásgarðs við að útfæra leikskólastarfið, áætlanagerð, kennslu- og stjórnendaráðgjöf, útfærslu leiða í átt að markmiðum og almennt að aðstoða starfsfólk til þess að framkvæma gæða leikskólastarf byggt á aðalnámskrá og lögum um leikskóla.

Stefna skólans birtist í skólanámskrá sem vert er að kynna sér hér á heimasíðu leikskólans. Í vor byrjaði skólinn að innleiða gæðaviðmið um leikskólastarf sem má kynna sér hér. Gæðaviðmið eru eins konar uppskrift af góðu leikskólastarfi sem hver skóli gerir að sínum. Gæðaviðmiðin eru svo útfærð með gátlistum sem ráðgjafi útbýr í flokkunum stjórnun, uppeldis- og menntastarf, leikskólabragur, foreldrasamstarf og innra mat. Kerfisbundið eru gæðaviðmiðin innleidd með því að þræða þau í gegnum allt starfið, nota m.a. kannanir, rýni á fundum og margt fleira til þess að staðsetja skólann gagnvart þeim viðmiðum sem lagt er upp með í leikskólastarfi á Íslandi og birtist í skólastefnu Grundarfjarðarbæjar (sem er frá 2014 og lagt er upp með að verði endurskoðuð 2023) og í skólanámskrá leikskólans.

Á starfsmannafundi í nóvember fór starfsfólk í gegnum hluta gæðaviðmiða um uppeldis- og menntastarf, þar er m.a. verið að fjalla um dagskipulag, um starfshætti og hvernig markmið skólanámskrár birtast í starfinu. Úr þeirri vinnu kom m.a. í ljós að þörf er á að útfæra skólanámskrá í deildarnámskrá og útbúa gátlista um þær leiðir sem eru mögulegar í átt að því sem við stöndum fyrir. Ráðgjafi Ásgarðs gerir drög að deildarnámskrá og setur upp þannig að einfalt er fyrir starfsfólk, jafnt faglærða sem ófaglærða að tileinka sér starfshætti og leiðir sem auka gæði leikskólastarfsins. Þegar þær eru tilbúnar munum við deila þeim með ykkur foreldrum sem getið þá séð enn frekar hvaða starf er lagt upp með á deildum, hvað við stöndum fyrir og hvernig starfið er útfært út frá aðalnámskrá leikskóla. Ráðgjafar Ásgarð funda svo reglulega með stjórnendateymi skólans (leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjórar) til þess að styrkja stjórnendur í að útfæra markmiðin með öllu starfsfólki.

Samhliða þessum umbótum og rýni á starfinu verður sett upp áætlun um innra mat skólans en með innra mati (sjá leiðbeiningar hér) er átt við sjálfsmat stofnunar og er unnið af starfsmönnum hennar. Markmið innra mats er að tryggja að starfsemi skólans sé í samræmi við lög, reglugerðir og aðalnámskrá. Grundvallaratriði innra mats er að það stuðli að umbótum sem bæti skólastarfið og efli skólaþróun. Stofnað verður matsteymi, búin til langtímaáætlun og ársáætlun, lagðar fyrir kannanir meðal starfsfólks og foreldra auk annarra gagna sem munu nýtast skólanum við að rýna í sitt starf og sjá hvar hann stendur gagnvart þeim viðmiðum sem lagt er upp með.

Sem sagt, mikið í gangi hvað varðar endurskoðun innra starfs með áherslu á innleiðingu gæðaviðmiða, gerð deildarnámskrár og aukinnar handleiðslu við að útfæra gæða leikskólastarf. Við munum fræða ykkur enn frekar um framvinduna og á dagskrá er að halda opinn fund fyrir foreldra um leikskólastarfið og þær umbætur sem við erum byrjuð á en þar verður ráðgjafi frá Ásgarði skólaráðgjöf sem fræðir og ræðir enn frekar um hvar við erum stödd og hvert við erum að stefna.

© 2016 - 2023 Karellen